Name: Tahran
Email: tahran_azazi@hotmail.com
Message: Depremzedeyim iki oğlum için okul çantası bakıyorum ilanda gördüm ama sitede yok nasıl ulaşabilirim

Date: Ağustos 23, 2023
Time: 10:35 pm
Page URL: https://www.btmmoda.com/iletisim/
User Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/18H107 Instagram 297.0.0.13.114 (iPhone8,1; iOS 14_8_1; tr_TR; tr; scale=2.00; 750×1334; 506769230)
Remote IP: 78.180.3.194
Powered by: Elementor